Ukážky dokumentov používaných v SBD BA II a formuláre na stiahnutie

 

 

Ukážka ZP

Ukážka vyúčtovania nákladov domu

Vysvetlenie k vyúčtovaniu 2015