Havarijná služba

Od 01.8.2017 zabezpečuje pohotovostnú a havarijnú službu firma:

LICHES s.r.o.

Petöfiho 54

821 06 Bratislava

e-mail: liches@liches.sk

Nonstop služba dispečing: 0949 157 562

Technické veci: Libor Modrovich, tel: 0904 159 301