KONTROLNÁ KOMISIA SBD Bratislava II pracuje v zložení:

 

    - JUDr. Iveta Balalová, predseda Kontrolnej komisie SBD Bratislava II

    - Janka Listoferová, člen Kontrolnej komisie SBD Bratislava II

    - Pavol Šinka, člen Kontrolnej komisie SBD Bratislava II

    - Mgr. Zuzana Špaleková, člen Kontrolnej komisie SBD Bratislava II

    - Dana Vrbinkovičová, člen Kontrolnej komisie SBD Bratislava II