PREDSTAVENSTVO SBD Bratislava II pracuje
od roku 2017 v zložení:
 
 

    - Mgr. Jozef Antálek, predseda Predstavenstva SBD Bratislava II

    - JUDr. Ivan Kičikolev, podpredseda Predstavenstva SBD Bratislava II

    - Ing. Róbert Bukvay, PhD., MHA, člen Predstavenstva SBD Bratislava II

    - Ing. Valer Barinka, člen Predstavenstva SBD Bratislava II

    - Dagmar Králičková, člen Predstavenstva SBD Bratislava II

    - Ing. Rastislav Preiner, člen Predstavenstva SBD Bratislava II

    - Ing Juraj Jakubec, člen Predstavenstva SBD Bratislava II